Zbor Komisije za športno plezanje PZS

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem redni zbor KŠP za leto 2015.
Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije

S K L I C U J E M

redni zbor KŠP za leto 2015, ki bo v četrtek, 14. maja 2015, ob 18. uri v Veliki predavalnici Gimnazije Šentvid, Prušnikova 98, Ljubljana Šentvid.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
3. Državno prvenstvo- Koledar tekmovanj- tekmovalni pravilnik- cena licenc, štartnin in članarina KŠP
4. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
5. Predstavitev projekta Sklad slovenskih plezališč
6. Razno

Člane KŠP vabimo, da na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si vsaj 10 dni pred Zborom vložijo predloge k dnevnemu redu. Dopolnila bodo na dnevni red uvrščena po vrstnem redu njihovega prispetja, takoj za točko 5.

Gradivo:

Vabljeni:
  • načelniki/predsedniki registriranih članov KŠP
  • člani IO KŠP,
  • vodja Zbora sodnikov,
  • vodja Zbora postavljavcev
  • Bojan Rotovnik, predsednik PZS
  • Matej Planko, generalni sekretar PZS

Vstop v Gimnazijo je skozi stranski vhod s parkirišča nasproti Zdravstvenega doma. Velika predavalnica se nahaja v pritličju prizidka glavne stavbe, po vstopu skozi stranski vhod na hodniku levo.

Tomo Česen,
strokovni sodelavec KŠP
Aleš Pirc,
načelnik KŠP