Letni izpopolnjevalni seminar postavljavcev športnoplezalnih smeri

Komisija za športno plezanje na podlagi 18. člena Pravilnika postavljavcev smeri sklicuje prvi Letni izpopolnjevalni seminar postavljavcev športno plezalnih in balvanskih smeri.

Komisija za športno plezanje

vabi na

Letni izpopolnjevalni seminar postavljavcev

ki bo v sredo, 6. maja 2015, ob 17.uri v Plezalnem centru Verd.

Dnevni red:

  1. Izvolitev vodje zbora postavljavcev
  2. Analiza pretekle tekmovalne sezone
  3. Pregled sprememb tekmovalnega pravilnika za tekoče leto
  4. Analiza minulega dela postavljavcev na tekmah za državno prvenstvo
  5. Razno

Skladno s 17. členom Pravilnika, mora postavljavec za opravljanje svojega dela imeti veljavno licenco za tekoče leto. Licenco za tekoče leto dobijo vsi postavljavci, ki so se udeležili letnega izpopolnjevalnega seminarja v tekoči tekmovalni sezoni. 

Udeležba na seminarju je torej obvezna za vse tiste postavljavce, ki želijo v sezoni 2015 postavljati smeri na tekmah državnega prvenstva.

KŠP potrdi licence za tekočo tekmovalno sezono na podlagi predloga vodje zbora postavljavcev. 

Udeležba na seminarju je brezplačna. Prijave pošljite do 4.5.2015 na naslov sportno.plezanje@pzs.si

Na podlagi sklepa IO KŠP, ki je bil sprejet na seji Izvršnega odbora KŠP dne 23.12.2014, so na licenčni seminar za postavljavce vabljeni tudi sodniki športnega plezanja.

Tomo Česen,
strokovni sodelovec KŠP  
Aleš Pirc,
načelnik KŠP