Vaditelj športnega plezanja - seminar

Potek seminarja:
 • Sprejemni izpit:
  • 18. januar (redni rok)
  • 1. februar (izredni rok)
 • Predavanja:
  • 1. teden: 13. do 15. marec
  • 2. teden: 20. do 22. marec
  • 3. teden: 27. do 29. marec
  • 4. teden: 3. do 5. april
 • Izpiti:
  • 18. in 19. april
  • 9. in 10. maj
  • 23. in 24. maj


Pogoji za pristop na seminar:

 • članstvo PZS
 • starost vsaj 18 let
 • najmanj srednja poklicna izobrazba
 • naziv športni plezalec ali naziv alpinist
 • opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije tehnike plezanja
 • izpolnjena prijavna dokumentacija v skladu z razpisom ter plačana kotizacija