Domov Planinska Zveza Slovenije
Komisija za športno plezanje Obvestila Izobraževanja Državno prvenstvo Reprezentanca Plezališča
 

  Aktualno  
  REZULTATI DP 2017  
  Zaradi nove aplikacije vodenja rezultatov Državnega prvenstva lahko vse rezultate spremljate na novi...  

  Pomembne povezave  
  Seznam strokovnih kadrov  
  Rezultati zadnje tekme  
  DP Internetne prijave  
  Koledar dogodkov 2012  

  Zunanje povezave  
  PZS  
  Mednarodna plezalna zveza  
  Vzhodna liga  
  Zahodna liga  
  Slovenska antidopinška organizacija  
  Kategorizirani šp. plezalci  
     
 

Inštruktor športnega plezanja 1 - Potek izpita in kriteriji

Obvezna prisotnost
Na vseh predavanjih je prisotnost obvezna! Če se obveznih predavanj ne morete udeležiti, ste dsolžni priskrbeti uradno potrjeno opravičilo (zdravniško potrdilo, potrdilo podjetja, ...). Opravičilo morate dostaviti pred predavanjem, katerega se ne boste mogli udeležiti.

 

Splošno

 • Izpit je sestavljen iz Praktičnega in teoretičnega dela ter testne smeri.
 • Izdelati bo potrebno seminarsko nalogo iz ene izmed tem.
 • Za naziv Inštruktor športnega plezanja 1 je potrebno pozitivno opraviti oba dela izpita in prosto s sprotnim nameščanjem varovanja preplezati testno smer.

 

Teorija

Potek izpita
Na izpitni poli je 6 ali 12 vprašanj iz posamezne teme. Popolnoma pravilen odgovor prinese eno točko, delno pravilen odgovor pa pol točke. Za reševanje pisnega izpita je na voljo dvakrat po 90 minut, vmes je krajša pavza. Rezultati so praviloma objavljeni v roku enega tedna

Izpitne teme

 • Prva pomoč (6 vprašanj)
 • Zgodovina in organiziranost športnega plezanja (6 vprašanj)
 • Poškodbe pri športnem plezanju in preventiva (6 vprašanj)
 • Ureditev plezališč, umetne stene in varstvo narave (6 vprašanj)
 • Etični kodeks športnih plezalcev (6 vprašanj)
 • Razvoj gibljivosti, ogrevanje, raztezne vaje (6 vprašanj)
 • Trening športnih plezalcev (12 vprašanj)
 • Osnovna tehnika prostega plezanja (12 vprašanj)
 • Oprema športnega plezalca, varovanje in vrvna tehnika pri športnem plezanju (6 vprašanj)
 • Pedagoške in didaktične osnove ter organizacija dela z mladimi (6 vprašanj)

Kriterij
Pri posameznem sklopu morate za pozitivno oceno zbrati vsaj 66% pravilnih odgovorov, kar pomeni:

 • pri sklopih s 6 vprašanji: vsaj 4 točke
 • pri sklopih z 12 vprašanji: vsaj 8 točk

V primeru premajhnega števila točk pri štirih (ali več) temah se teoretični del izpita ponavlja v celoti. V primeru premajhnega števila točk pri treh (ali manj) temah se teoretični izpit ponavlja samo za te teme.

 


Praksa

Potek izpita
Izpit večinoma poteka na plezalni steni. Kandidati so razdeljeni v skupine. Pol ure pred začetkom skupine morajo kandidati priti na kraj izpita. Točno ob uri, ki je določena za skupino, morajo biti pripravljeni z vso potrebno opremo. Na začetku vsak kandidat dobi ocenjevalni list na katerega člani komisije beležijo posameznikove rezultate. Po končanem izpitu morajo kandidati zapustiti kraj izpita. Rezultati so praviloma objavljeni v roku enega tedna.

Kriterij
Vsa potrebna znanja iz vrvne tehnike in varnosti je potrebno prikazati tekoče, v prvem poskusu in popolnoma pravilno. Vse postopke je potrebno znati natančno obrazložiti.

Vsa potrebna znanja iz tehnike plezanje je potrebno pokazati pravilno in tekoče ter zagovarjati izbor določene prvine. Vse tehnične prvine je potrebno znati natančno obrazložiti.

Pri prvi pomoči je potrebno prikazati dobro poznavanje tematike.

V primeru nezadostnega znanja iz vrvne tehnike in varnosti se ponavlja celoten sklop znanj s tega področja.
V primeru nezadostnega znanja iz tehnike plezanja se ponavlja celoten sklop znanj s tega področja.
V primeru nezadostnega znanja prve pomoči se ponavlja celoten sklop znanj iz prve pomoči.

Kandidat, ki med opravljanjem izpita, po oceni vsaj treh članov izpitne komisije, naredi večjo napako, preneha z opravljanjem praktičnega izpita v tistem roku.

Kandidat, za katerega komisija enoglasno odloči, da njegova tehnika plezanja ne zadošča pogojem za inštruktorja športnega plezanja, ne more pridobiti tega naziva.

 

Spremljevalci, opazovalci, družina ali prijatelji v času izpita nimajo vstopa v dvorano.


Potrebna oprema
Na praktičnem delu izpita morajo vsi kandidat imeti s seboj vso potrebno plezalno opremo (plezalke, pas, magnezij, pripomoček za varovanje, kratka pomožna (prusikova) vrvica za samovarovanje pri spuščanju, dve pomožni vrvici za samoreševanje, najmanj 10 kompletov, 3 prešite neskončne zanke – popkovina in najmanj 3 vponke z matico), vrvi pa bodo na voljo.

 


Testna smer

Potek izpita
Najkasneje dva tedna pred izpitom bo znana testna smer v enem od naravnih plezališč v Sloveniji. Na dan preizkusa bo moral kandidat prosto s sprotnim nameščanjem varovanja preplezati testno smer. Vsak ima na voljo največ tri poskuse.

Kriterij
Moški - smer z oceno 6b
Ženske - smer z oceno 6a

Potrebna oprema
Vsak kandidat mora sam zagotoviti vso potrebno opremo za plezanje v plezališču.

 


Izpitni roki

Kandidat ima na voljo največ dva izpitna roka, rednega in popravnega. Če mu v teh dveh rokih izpita ne uspe opraviti v celoti (teorija+praksa+testna smer) lahko izpit ponovno opravlja šele ob naslednjem razpisu. Torej se mora ponovno prijaviti in plačati prijavnino, izpit pa ponovno opravlja v celoti.

Izpitna komisija

Izpitna komisija je sestavljena iz najmanj šestih članov. Ti morajo imeti pridobljen naziv inštruktor športnega plezanja 1, alpinistični inštruktor ali trener športnega plezanja in vsaj dve leti staža s tem nazivom. Izpitna komisija na koncu izpitnega dneva skupaj pregleda vse rezultate izpita in se skupaj odloča o končni oceni za določenega kandidata.

 

Koordinator izobraževanja za IŠP1 pri KŠP:
Jure Klofutar

 
   
 
Domov